Over ons

Onze missie

“Het terugdringen van criminaliteit en het waarborgen van de veiligheid onder alle omstandigheden, binnen de private en publieke sector.”

KST Security is een initiatief van experts en medewerkers in de beveiligingsbranche. Wij bieden uiteenlopende diensten om de orde en veiligheid onder alle omstandigheden te kunnen garanderen.

Als particuliere beveiligers zetten wij ons in om te zorgen dat de orde en veiligheid wordt gewaarborgd binnen gebouwen en op terreinen. Denk hierbij aan winkelcentra, evenementen, bedrijventerreinen en openbare plekken in het algemeen.

KST Security B.V. is haar werkzaamheden gestart in maart 2021. KST Security B.V. heeft als missie: “Het terugdringen van criminaliteit en het waarborgen van de veiligheid onder alle omstandigheden, binnen de private en publieke sector.”

Waarborgen van de veiligheid

Het waarborgen van de veiligheid is tweeledig: het zorgdragen voor naleving van de huisregels van uw onderneming en het signaleren van onveilige situaties op de werkvloer. Met het terugdringen van criminaliteit wordt gedoeld op diefstal, geweld en fraude. Dit gebeurt onder alle omstandigheden, zolang dienstverlening reëel en binnen de wettelijke kaders blijft. Dit om een zo hoog mogelijke leveringsbetrouwbaarheid te realiseren. KST Security B.V. kiest dan ook bewust voor het ‘waarborgen van’ omdat dit meer een belofte dan wel garantie inhoudt dan het louter ‘borgen van’.

Juridische en bedrijfseconomische kennis

KST Security B.V. beschikt over juridische en bedrijfseconomische kennis. Zo is KST Security B.V. op hoofdlijnen bekend met bijvoorbeeld beleidsregels van het OM waaronder de reprimande bij winkeldiefstal.

Professioneel en vakbekwaam

De KST-beveiligers zijn goed opgeleid, gastvrij en vakbekwaam. Zo is de KST-beveiliger bekend met het begrip verdachte (conform art. 27 Sr) en weet deze ook op correcte wijze bij heterdaad aan te houden (conform art. 53 lid 1 jo. art 128 Sr). Buiten heterdaad dient de politie ingeschakeld te worden. Verder is de KST-beveiliger bekend met de meest voorkomende delicten waaronder diefstal (art. 310 Sr), verduistering (art. 321 Sr), vernieling (art. 350 Sr), openlijke geweldpleging (art. 141 Sr), huisvredebreuk (art. 138 Sr) en lokaalvredebreuk (art. 139 Sr).

Laten we kennis maken